Viktigt steg mot nya Eraskolan

april 28, 2020 admin

Under åtta och ett halvt år har Småskolan Pedagogik arbetat med byggplaner för en nya skola. Sedan snart två år har också Linköpings kommun engagerat sig tydligt i detta arbete.

Vi gläder oss nu att vårt gemensamma arbete för att etablera nya Eraskolan nått en milstolpe, då detaljplanearbetet nu landat och gått till intern granskning inom kommunen.

Placeringen kommer, efter stadsarkitektens önskan, att landa där vi nu har vår verksamhet med Eraskolan, men kvarteret kommer att ”vändas runt” så att ingång blir från Adamstorpsvägen och till viss del också Evastigen.

– Viss uppmärksamhet har hos tidningen Östgöta Correspondenten riktats mot att en granne inte ställt sig positiv till denna byggnation. Det är en korrekt uppgift. Grannen har angett ideologiska skäl, att man anser att kommunen ska bygga. Vidare har man anfört att elever väsnas. Vid mätning har dock framkommit att ljudnivåerna, vilka mäts i tidsspann, är mycket låga i vår verksamhet, säger rektor Fredrik i en kommentar.

Nästa steg i processen är att kommunens Samhällsbyggnadsnämnd godkänner planen. När byggnationen kan påbörjas beror på många olika faktorer.

– Vår önskan är givetvis att våra elever ska få en fin och ny skola så snart som möjligt. Men vi måste också vara nog med att följa alla mått och steg som behövs för att arbetet ska bli rätt och riktigt, avslutar rektor Fredrik.