Eraskolan

Telefon 013-47 90 400 (exp)
Besöksadress Bernhards gränd 7, 590 71 Ljungsbro
Postadress Eraskolan/Småskolan, Allhelgonagatan 7, 590 71 Ljungsbro
E-post info@eraskolan.se


 

Idéer, synpunkter & klagomål

På Småskolan & Eraskolan vill vi alltid vidareutveckla våra verksamheter. Därför tar vi gärna emot dina utvecklingsförslag, synpunkter och klagomål. Detta är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete som är ständigt pågående.

Den enklaste vägen att framföra idéer, åsikter och synpunkter är att samtala med lärare, rektor eller annan personal direkt. På det sättet kan du få svar direkt ifrån den eller de som berörs av din synpunkt eller ditt klagomål.

För dig som önskar finns möjligheten att lämna din åsikt skriftligt. Läs mer på Småskolans hemsida!


 

GDPR
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande