Trygghet och kunskap går hand i hand.

Bra skola. På riktigt.
Eraskolan – skolan för familjer som vet att trygghet och kunskap i skolan ger möjligheter för livet. Trygghet och kunskap är våra ledord.

Med mindre klasser och en varm skolatmosfär, med undervisning baserad på den vanliga läroplanens kursplaner och välutbildad, engagerad personal skapar vi en skola att trivas i och längta till. Eraskolan är en del av Småskolan och har idag drygt 130 elever, fördelade på en klass i varje årskurs F-6.*

* Är du intresserad av årskurserna F-2 så hänvisar vi till vår systerskola Småskolan för mer information, www.smaskolan.se

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

För att vara laddad för livet behöver vi idag goda språkkunskaper. Därför läser våra elever mer engelska. På Eraskolan är IT, musik och att röra på sig också delar av en bra skolvardag för att utrustas väl.