Mer trygghet - mer kunskap. En mindre skola ger större möjligheter till att skapa förutsättningar för att varje elev ska få lyckas bättre. Är du trygg så har du möjlighet att bättre fokusera på undervisning och kunskapande. På Eraskolan är våra ledord trygghet och kunskap.
[Mer längre ner...]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

I dagens samhälle behöver vi språkkunskaper. Vi möter engelska i appar, filmer, tidningar och böcker och det är inte alls otroligt att våra barn chattar och skriver på olika webbforum på engelska, tidigt. Därför har alla elever på Eraskolan mer engelska i sin undervisning.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Eraskolan har förutom sitt fokus på extra engelska också med profileringen musik. På Eraskolan får du möjlighet att att musicera, spela och sjunga mer. Studier visar att det finns stora fördelar för kunskapsutvecklingen för barn som musicerar mer. Eraskolan vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar, därför ges möjligheten till mer sång och musik hos oss.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.