Visste du att valet av mellanstadieskola är avgörande för möjligheterna till goda resultat i högstadiet också?

Intresserad? Vad bra!
Här hittar du information om några frågor som vi tycker är viktiga.
Är du redan säker på att Eraskolan är valet för er så finns det "gör så här"-hjälp längre ned på sidan.
 
Saknar du någon särskild information? Tveka inte att höra av dig. Ring 013-47 90 400 eller mejla info@smaskolan.se så hjälper vi dig så att du får den information som önskas.
 

Mer engelska.
I vår tid behöver våra barn goda språkkunskaper. Därför satsar Eraskolan på engelska. Mycket engelska. Hos oss har vi utökat mängden engelska för att ge möjligheten för våra elever att redan i ung ålder få en god grund i det viktiga andraspråk som engelskan är.
 
Som en del i detta arbete genomför Eraskolan samarbetsprojekt med andra skolor runt om i Europa. På det sättet får eleverna möjlighet att använda sina språkkunskaper "på riktigt" redan tidigt. För oss som arbetar på Eraskolan är det glädjande när eleverna motvilligt går hem en timme efter skoldagens slut, när vi måste låsa för dagen... då de fortfarande arbetar med engelska språket tillsammans med andra barn i andra länder.
 
 

Lärartäthet
2 faktorer påverkar lärartätheten; Storleken på klasserna (se nedan) och hur lärarresurserna används för klassernas bästa. På Eraskolan har vi ända sedan starten arbetat med ett "två-klasslärarsystem". Det innebär att vi så mycket som möjligt av undervisningstiden försöker ha två lärare aktiva i klassen. Genom att ha denna tillgång kan vi hela tiden vara dynamiska i hur vi möter våra elevgrupper. Vad behövs särskilt när vi läser detta område, i detta ämne? Hur kan vi göra särskilda anpassningar och insatser för att alla elevers kunskapsutveckling ska kunna gynnas...
 
Hos oss får lärarna tid att vara lärare, på riktigt. Fler än en i vårt lärarlag har sett tydliga skillnader när de kommit till oss på Eraskolan - Hos oss hinner man vara läraren man önskar vara - den lärare som får rimliga förutsättningar för att göra bra undervisning.
 

Mindre klasser
Om en mellanstadieklass har 5 elever mindre så räknar forskningen med att det ger ca 10% bättre resultat för en elev även i högstadiet. Forskningsresultatet är viktigt och därför har Eraskolan mindre klasser och fler lärare. Resultatet av detta är att vi kan möta varje elev tidigare och ge personliga kunskapsutmaningar på ett helt annat sätt än de skolor som arbetar med större elevgrupper.
 
Kom och se vilken skillnad det gör i studiero och därmed också i resultat!
 
 

Kom och träffa oss!
Hur ska man veta hur det är på Eraskolan?
Många väljer att titta på olika jämförelsesiffror mellan skolor. I dessa kan man se att det finns stora, stora skillnader mellan olika skolor i vårt närområde. Dessa är viktiga men säger inte allt.
Innan vår nya skola är färdigbyggd (mer info nedan) så har vi kanske inte de flådigaste lokalerna, men vi har fantastiska elever och fantastiska lärare som vi tycker det är väldigt värdefullt att träffa.
 
Så hör av dig! Vi bokar mer än gärna en tid för dig/er så att vi får träffas så kan vi berätta mer om Eraskolan - Ljungsbros tryggaste mellanstadium, med ett stort kunskapsdriv.
 

Gör så här:
Så hur går det till när man vill byta skola och få möjlighet att ha sitt barn på Eraskolans mellanstadium?
 
Det hela är enkelt - Lämna in en anmälningsblankett till oss, så löser vi resten åt Er.
 
Hör gärna av dig innan, så lotsar vi dig/er rätt. Det finns olika alternativ för övergångar och Eraskolan löser alltid dem tillsammans med föräldrarna utifrån varje situation.
 
Eraskolan tillämpar principen "först till kvarn", vilken innebär att den elev som genomför sin övergång först också erbjuds plats först. Varje årskurs har ett begränsat antal platser. Övergång inför årskurs 4 kan ske redan i årskurs 3. Klurigt? Ring 013-47 90 400 eller mejla info@smaskolan.se så hjälper vi er vidare bums.
 
 

Om Eraskolan
Eraskolan är en del av Småskolan, som startade 2011. Småskolan har årskurserna F-2 och Eraskolan årskurserna 3-6. Skolan har idag drygt 130 elever, fördelade på två skolor (F-2 samt 3-6).
 
Eraskolan är på väg att bygga en ny skola. Tills detta är klart finns Eraskolan i Gula huset (tidigare Malforsgården) samt i paviljonger på Bernhards gränd, mitt i centrala Ljungsbro. Den nya skolan kommer att byggas i samma centralt belägna läge i Ljungsbro.
 
På Eraskolan finns ett kvalificerat lärarlag med stor pedagogisk kompetens och en vilja att varje barn ska få lära. Huvudmannen har fått särskilt positiv uppmärksamhet från Skolinspektionen om att verksamheten möter alla elever, så väl den som lär sig långsammare som den som lär sig fort. Huvudmannen har också tillsammans med organisationen Friends fått vara exempelskola på när en skola lyckas med sitt antimobbningsarbete. En fin fjäder i hatten att få vara det goda exemplet. Andra samarbeten inkluderar forskningsprojekt i samarbete med Linköpings Universitet samt utvecklingsprojekt av olika slag. Eraskolans huvudman har genomfört utvecklingsprojekt tillsammans såväl Skolverket som Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).
 
- Eraskolan är och ska vara en skola där vi alla, föräldrar, elever och lärare möts i att skolan är viktig. Hos oss arbetar vi hårt för att alla elever ska få vara trygga. Genom tryggheten får vi en god grund att arbeta vidare med möjligheter för goda resultat hos varje elev, oavsett vem man är, säger rektor Fredrik Påhlsson.
 
Men nackdelar med skolan då?
- Vi har ju under många år väntat in kommunens arbete med att vi ska få bygga ett nytt skolhus. Arbetet går nu framåt på ett finfint sätt, men vår väntan har också gjort att vissa satsningar fått vänta... länge... Så om du längtar efter en finfin skolgård så är det inte hos oss du finner den idag. Vi har inte mycket att komma med när det gäller vår utemiljö idag. Vi är dock väldigt stolta och glada för allt som händer i skolan. Är man ute efter en fin utemiljö redan idag så finns det andra aktörer som är duktiga på det. Är man däremot är ute efter en bra skola, med driv hos elever och lärare, en skola med en fin studiemiljö och goda förutsättningar att få lyckas bättre, oavsett vem man är, så är Eraskolan ett mycket framgångsrikt alternativ, avslutar rektor Fredrik
 

För den som har behov erbjuder Eraskolan även fritidshem för elever ända upp till årskurs 6.